Chakra's

chakras

Chakras vormen de verbinding tussen onze binnen- en buitenwereld. Ze zijn verbonden aan verschillende levensthema’s. Inzicht in de werking van het chakrasysteem helpt je meer zicht op jezelf, en inzicht in je leven te krijgen. Werken met het chakrasysteem heeft zo een positieve uitwerking op je ontwikkeling.

In een notendop:

1e chakra (wortelchakra)
Het 1e chakra bevindt zich onderaan de wervelkolom. De Sanskritnaam Muladhara betekent ‘wortel’. Met dit chakra staan we in verbinding met de aarde. Als dit chakra in balans is, sta je met beide benen stevig op de grond. Het gaat over lichamelijk welzijn. Thema’s die horen bij het eerste chakra zijn onder andere: stabiliteit, veiligheid, materie en lichaam.

2e chakra (heiligbeenchakra)
Dit chakra bevindt zich in de onderbuik, ongeveer 3 cm onder de navel. Dit chakra zorgt er voor dat we in beweging komen, buiten onszelf gaan kijken. Als de energie hier in balans is, kun je goed omgaan met verandering. De Sanskritnaam Svadisthana betekent ‘eigen woonplaats’ of ‘verrukkelijk’. Thema’s die bij dit chakra horen zijn onder andere: beweging, verandering, emotie, en plezier.

3e chakra (zonnevlecht)
Het 3e chakra bevindt zich tussen de navel en de onderkant van het borstbeen. Dit gebied heeft te maken met vuur, dat uit zich in enthousiasme en kracht. Het 3e chakra voorziet ons van energie en zorgt voor de stofwisseling. De Sanskritnaam Manipura betekent ‘flonkerend juweel’. Thema’s die bij dit chakra horen zijn onder andere: macht, wils- en levens)kracht, doen en vertering.

 4e chakra (hartchakra)
Het hartchakra bevindt zich in de hartstreek, achter het borstbeen. Het is gericht op thema’s als liefde, harmonie, evenwicht en mededogen. De Sanskritnaam Anahata betekent ‘onkwetsbaar’ en ‘evenwichtig’. Met een gezond hartchakra heb je een  gevoel van balans in jezelf en in je relaties.chakrasysteem-eenv
5e chakra (keelchakra)
Het keelchakra bevindt zich ter hoogte van de keel. Thema’s die bij dit chakra horen zijn onder andere zelfexpressie en communicatie. Hiermee ontstaat uitwisseling en geef je vorm aan wie je bent. Denk aan praten, zingen, schilderen, dansen en schrijven. De Sanskritnaam Vishuddha betekent zuiveren.

6e chakra (derde oog)
Het 6e chakra of derde oog bevindt zich op het voorhoofd. Het is het gebied van intuïtie, inzicht, voorstellingsvermogen en geheugen. Het gaat hier om zien en verbanden herkennen. De Sanskritnaam Ajna betekent ‘waarnemen’ en ‘invloed hebben op’.

7e chakra (kruinchakra)
Het 7e chakra bevindt zich bovenop het hoofd, bij de kruin. Via het kruinchakra zijn we verbonden met alles wat ons omgeeft. Meditatie stimuleert de ontwikkeling van het kruinchakra. De Sanskritnaam Sahasrara betekent ‘duizendvoud’. Thema’s die bij dit chakra horen zijn onder andere geest, bewustzijn, intelligentie en zelfrealisatie.

Boeken (tip)
Chakra-Lifestyle

Bertine van Aalderen