oefeningen

Hier vind je oefeningen en ander lesmateriaal Spaans. Bij de meeste oefeningen is geen antwoordensleutel. Als je een cursus bij mij volgt kun je gemaakte oefeningen per mail naar me toesturen, je krijgt ze dan gecorrigeerd terug.

grammatica   |  gramática
bezittelijk voornaamw. + oefening  pronombre posesivo + ejercicio
gebiedende wijs vervoeging  imperativo conjugación
gebiedende wijs oefening   imperativo ejercicio
gebiedende wijs oefening recept tortilla  imperativo receta tortilla
gustar, doler en molestar + oefening  verbos tipo gustar (+ ejercicio)
gustar, doler en molestar oefening 2  verbos tipo gustar ejercico 2
lijdend voorwerp oefening  complemento directo ejercicio
klinkerwisseling apofonía
meewerkend voorwerp oefening  complemento indirecto ejercicio
moeten  tener que, hay que y deber
nationaliteiten en landen  nacionalidades y países
perfecto compuesto + oefening perfecto compuesto + ejercicio
persoonlijk voornaamwoord oefening 1  pronombre personal ej. 1
+ antwoordensleutel oefening 1  clave ej. 1
persoonlijk voornaamwoord oefening 2  pronombre personal ej. 2
+ antwoordensleutel oefening 2  clave ej. 2
pretérito definido en imperfecto  definido y imperfecto
pretérito definido gebruik pretérito definido uso
pretérito definido vervoegen pretérito definido conjugación
pretérito imperfecto gebruik pretérito imperfecto uso
pretérito imperfecto vervoegen  pretérito imperfecto conjugación
ser, estar en hay (uitleg gebruik)  ser, estar y hay (explicación)
ser, estar en hay oefening 1  ser, estar y hay ejercicio 1
ser, estar en hay oefening 2  ser, estar y hay ejercicio 2
ser, estar en hay oefening 3  ser, estar y hay ejercicio 3
ser, estar en hay oefening 4  ser, estar y hay ejercicio 4
ser, estar en hay oefening 5  ser, estar y hay ejercicio 5
ser, estar en hay oefening 6  ser, estar y hay ejercicio 6
ser/estar + bijvoeglijk naamwoord   ser/estar +  adjetivo
toekomendetijd + oefening  ir a + infinitivo y ejercicio
vragend voornaamwoord   pronombres interrogativos
voorwaardelijke wijs en toekomstige tijd  condicional y futuro
voorzetsels + oefeningen  prepocisiones + ejerecicios
wederkerend werkwoord + oefening  verbo reflexivo + ejercicio
wederkerend werkwoord oefening 2  verbo reflexivo ejercicio 2
werkwoorden regelmatig vervoeging  verbos regulares conjugación
zeer, erg, veel (muy en mucho) muy y mucho
zinsontleding  análisis gramatical
zinsontleding oefening  análisis gramatical ejercicio

herhaling bij Así es en opSTAP Spaans  |  repasos
así es hoofdstuk 1 – 3  verbos y traducir
así es hoofdstuk 1 – 3   verbos y traducir
así es hoofdstuk 1 – 4  verbos y traducir
así es hoofdstuk 1 – 5  verbos y traducir
opSTAP Spaans hoofdstuk 1 – 8  repaso

uitspraak  |  pronunciación
extra bij het alfabet  alfabeto español extra
klemtoonregels  reglas de acentuación
spelling en uitspraak  ortografía y pronunciación

vocabulaire  |  vocabulario
familia + ejercicio  la familia + ejercicio
dieren  los animales
groente en fruit verdura y fruta
in de keuken  en la cocina
kleuren  los colores
kleding + oefeningen la ropa + ejercicios
menukaart el menú
in en om het huis  en y alrededor de la casa
reizen en vakantie  viajar y vacaciones
het weer el tiempo

Bertine van Aalderen